Palkitseminen

Keimola FK-kerho palkitsee vuosittain jäsenistöään erilaisin kriteerein.


Kerhomestaruuspalkinnot jaetaan vain kerhon lisensseillä ajaville kuljettajille luokittain.
Valinnat tehdään pääsääntöisesti luokan valtakunnallisen pääsarjan mukaan. Muutoksia voi olla, mikäli kyseisen pääsarjan taso tai kuljettajamäärät ovat mainittavasti pääsarjassa heikommat, kuin jossakin toisessa kilpailevassa maamme sarjassa. Valitun pääsarjan perään sijoitetaan luokittain muut kerhoa edustaneet kuljettajat Keimola CUP sarjasta, jos em. sarja ei ole ollut luokan pääsarjana.
Pääsääntöisesti katsotaan ensin AKK:n sarjat, toiseksi Suomen Kartingliiton sarjat, kolmanneksi Keimola CUP ja sen jälkeen kaupalliset ja muut valtakunnalliset ja merkittävät sarjat (ei kuitenkaan muiden kerhojen järjestämiä ns. kerhokilpailuita tai niiden sarjoja). Mikäli luokkaa ei ajeta tai kerholta ei löydy edustusta luokasta, jätetään palkinnot jakamatta kyseisen luokan osalta.

Kiertopalkinnot ovat ikuisesti kiertäviä, ja ne tulee palauttaa aina seuraavan kauden päätyttyä 1.10 mennessä Helsingin Kartingradalle.

Stipendejä kerho pyrkii myöntämään vuosittain aktiivisimmille ja menestyksekkäimmille jäsenille. Stipendin saantiin vaikuttavat jäsenen kokonaisvaltainen toiminta ja aktiivisuus kerhossa. Huomioitavia asioita ovat ensisijaisesti kerhotoiminnan aktiivisuus eri toimissa ja tapahtumissa, kuten toimitsija tehtävät, talkoot, osallistuminen erilaisiin kerhon aktiviteetteihin (Drivers’ Club ja Activity Club) sekä kilpailujen määrä ja menestyminen.

Hallitus keskuudessaan vuosittain päättää lopullisesti myönnettävien stipendien saajat ja summat

Palkinnot ja stipendit tulee noutaa henkilökohtaisesti viimeistään kuukauden kuluessa sen myöntö ja / tai jakamishetkestä. Palkintoja tai stipendejä ei lähetetä postitse. Noutamatta jätetyt palkinnot ja stipendit siirtyvät takaisin kerholle ja edelleen jaettaviksi. Noutaminen tapahtuu Helsingin Kartingradalta sen aukioloaikoina tai erikseen sovittavan toimintamallin mukaisesti.

Sääntö koskee myös kilpailukohtaisia palkintoja.

Tämä säännöstö on suuntaa antava, ja hallitus voi tästä halutessaan / tarvittaessa poiketa.