Karting-auton rakenne

Karting-auton pääosat ovat runko ja moottori. Ajovalmiissa autossa on molemmat, mutta runkoja ja moottoreita myydään myös erikseen.

Runko

Jos karting-auto myydään ilman moottoria, puhutaan ns. rullaavasta rungosta: Mukana on yleensä kaikki muut osat paitsi moottori ja mahdollinen starttiakku ja/tai jäähdytin. Yleensä mihin tahansa runkoon voi asentaa lähes minkä tahansa moottorin sopivia sovitepaloja käyttämällä (ns. moottoripukki). Ihan kaikki kombinaatiot eivät kuitenkaan ole mielekkäitä, vaan moottorin ja rungon tulee olla sopusoinnussa keskenään.

Yleisimpiä runkomerkkejä ovat mm. Birel ART, CRG, Expirit, Gp Racing, Haase, Intrepid, Kosmic, Parolin ja TonyKart.  Joidenkin edellämainittujen varaosat sopivat keskenään ristiin, koska runkoputken valmistaja on sama yritys (ns. OTK-rungot).

Runkoja valmistetaan eri kokoisina, ns. pikkurunkoja ja isoja runkoja. Pikkurungot ovat lapsille ja nuorille tarkoitettuja runkoja. Ne ovat lyhyempiä ja kapeampia kuin aikuisille tarkoitetut isot rungot. Pikkurungoissa akseliväli on yleensä 950 tai 1010 millimetriä, kun taas isoissa rungoissa akseliväli on 1040 millimetriä. Monesti myynti-ilmoituksessa mainitaan rungon koko: Esimerkiksi Parolin 950 tarkoittaa Parolinin valmistamaa runkoa, jossa akseliväli on 950 mm.

Tavallisesti nuori kuljettaja siirtyy isorunkoiseen autoon noin 12-14-vuotiaana, riippuen kuljettajan koosta ja luokasta, jossa kuljettaja kilpailee.

Moottori

Moottorivalmistajia on vähintään yhtä monta kuin runkovalmistajiakin. Yleisimpiä moottoreita Suomessa ovat ruotsalaisen Radne AB:n Raket -moottorin eri versiot, mm. 60, 85, 95 ja 120. Numero viittaa Raketissa kuutiotilavuuteen. Myös mm. Rotax, IAME, TM ja Vortex valmistavat kartingissa käytettäviä moottoreita. Monesti samasta moottorista saadaan eritehoisia versioita asentamalla moottoriin erilaisia kuristus- tai viritysosia. Näin ollen esimerkiksi junior-kuljettajalle ei välttämättä tarvitse ostaa uutta moottoria vuosittain aina kun kilpailuluokka vaihtuu, vaan muutaman osan vaihtaminen moottoriin saattaa riittää. Näin on esimerkiksi Raket 95 -moottoreissa: Samasta moottorista on hieman erilaiset versiot eri ikäisille kuljettajille, joten pienellä moottoriin tehtävällä muutostyöllä on helppo kasvattaa moottoritehoa ja siirtyä seuraavaan luokkaan kuljettajan kasvaessa ja kokemuksen karttuessa. Myös Rotax Max ja IAME X30 -moottoreissa osat ovat osittain samoja eri teholuokissa, mutta tehtävät muutostyöt ovat isompia ja kalliimpia kuin Raketissa.