Fossiilisarja

Fossiilisarja on karting-harrastajille suunnattu matalan kynnyksen kilpasarja. Sarjaa ajetaan Helsingin Kartingradalla Tattarisuolla.

Osa kilpailuista on iltakilpailuja arki-iltaisin, ja osa ajetaan lauantaisin.

Sarjaan voi osallistua joko yksin tai tiiminä (korkeintaan 3 kuljettajaa). Myös yksittäisten osakilpailujen ajaminen on mahdollista.

Sarjan luokka on Raket120.

Pistetilanne

FOSSIILISARJAN SÄÄNNÖT/KILPAILUKUTSU 2023

1. Yleistä
Fossiilisarja on kartingin aikuisharrastajille tarkoitettu tapahtuma. Fossiilisarja ajetaan Helsingin
Kartingradalla keskiviikkoiltaisin ja kolmena lauantaina. Sääntökirja, johon viitataan näissä säännöissä, on
voimassa oleva AKK:n Karting sääntökirja. Ylintä päätösvaltaa tapahtumassa käyttää jury, joka koostuu
kilpailunjohtajasta, katsastuspäälliköstä ja kilpailijoiden edustajista, jotka kilpailijat ovat valinneet. Autojen
tunnuskilpien väri on keltainen ja numeroiden väri on musta. Tunnisteiden tulee olla kartin jokaisella
neljällä sivulla. Kartissa tulee olla voimassa oleva liikennevakuutus.
Sarjamaksu koko sarjaan on 400 euroa, yksittäisen kilpailun maksu on 80 euroa. Maksun voi maksaa paikan
päällä tai etukäteen tilille FI83 1210 3000 0640 61.

2. Kilpailun päätoimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Anssi Saarijärvi
Katsastuspäällikkö: Jussi Karhunen
Turvallisuuspäällikkö: Jarmo Nurmi
Yleishenkilö: Marko Ojala
Ratatuomareiden päällikkö: Kari Helistekangas

3. Kilpailupäivät
• lauantai 29.4.2023 yhdessä Keimola Cupin kanssa
• keskiviikko 24.5.2023
• keskiviikko 7.6.2023
• keskiviikko 28.6.2023
• keskiviikko 30.8.2023
• lauantai 30.9.2023 yhdessä Keimola Cupin kanssa
Lisäksi järjestämme erillisen Fossiilisarjan kolmen tunnin kestävyysajon lauantaina 7.10.2023.

4. Tapahtumien aikataulu keskiviikkokilpailuissa
ilmoittautuminen päättyy 16.15
Katsastus päättyy 16.30
Ohjaajakokous 16.45
Aika-ajo 17:00
Lähtö 1, 10 kierrosta 17:20
Lähtö 2, 10 kierrosta 17:45
Lähtö 3, 10 kierrosta 18:15
Lähtö 4, 10 kierrosta 18:35
Lähtö 5, 10 kierrosta 19:00
Lähtö 6, 10 kierrosta 19:25
Palkintojen jako 20:00

5. Tapahtumien aikataulu lauantaikilpailuissa
ilmoittautuminen päättyy 12.00
Katsastus päättyy 12.00
Ohjaajakokous 12.10
Aika-ajo 13:15
Lähtö 1, 10 kierrosta 13:40
Lähtö 2, 10 kierrosta 14:20
Lähtö 3, 10 kierrosta 15:20
Lähtö 4, 10 kierrosta 16:00
Lähtö 5, 10 kierrosta 17:00
Lähtö 6, 10 kierrosta 17:30
Palkintojen jako 18:00

6. Joukkue / osallistuja
Fossiilisarjaan voi osallistua joukkueena tai yhden kuljettajan voimin. Joukkueen muodostaa yksi, kaksi tai
kolme henkilöä, joiden yhteisikä määräytyy seuraavasti: kun kuljettajia on kolme, se on vähintään 60. Kun
kuljettajia on joukkueessa kaksi, on vähimmäisikä 40 vuotta. Joukkueessa ajavan kuljettajan vähimmäisikä
on 15 vuotta. Yksittäin kilpailevan osallistujan vähimmäisikä on 20 vuotta.
Sarjaa otetaan osallistujia/joukkueita enintään 34. Kilpailuissa ajetaan kuusi erää siten että jokainen
kuljettaja ajaa kolmihenkisessä joukkueessa kaksi erää. Jos joukkueessa on vain kaksi kuljettajaa kukin
kuljettaja ajaa kolme lähtöä. Yksin osallistuva ajaa kaikki lähdöt.
Ikään perustuvista lisäpainosäännöistä on luovuttu.
Kuljettajilla on oltava vähintään kartingin peruslisenssi. Karting kilpailijauran päättymisestä tulee olla
kulunut 2 vuotta. Tällä tarkoitetaan kilpailemista kartingissa sellaisessa kilpailussa tai sarjassa, jossa
vaaditaan korkeampi lisenssi kuin peruslisenssi. Vähimmäisiän tulee täyttyä kalenterivuoden aikana.

7. Kuljettajan varusteet
Karting hyväksytty kypärä visiireineen. Ajopuvun vähimmäisvaatimus on tukevasta kankaasta valmistettu
haalari. Ajokäsineiden ja varrellisten jalkineiden käyttö pakollista.

8. Muut pakolliset varusteet
Varikolla Kartin alla tulee olla öljyä läpäisemätön huoltomatto, jonka päällä huollot ja tankkaukset on
tehtävä.
Kilpailijalla tulee olla käytettävissään öljynimeytysmatto.
Kuljettajalla tulee olla varikkopaikallaan esillä minimissään 6 kg alkusammutin, jossa tarkistusleimat
voimassa.

9. Runko
Runko tulee olla kansallisen sääntökirjan mukainen runko. Taka-akseliin tulee magneetin tarttua. Katteet
tulee autossa olla sääntökirjan mittojen mukaisia sekä kiinnitetty sen mukaisesti. Auton ja kuljettajan
kokonaispaino vähintään 160 kg. Mahdolliset lisäpainot tulee kiinnittää tukevasti auton runkoon tai
istuimeen sääntökirjan kohdan 9.2.2 mukaisesti. Joukkueella/osallistujalla saa olla tapahtumassa
käytössään vain yksi auto ja moottori. Juryn päätöksellä joukkue voi ottaa käyttöönsä toisen auton tai
moottorin.
Takarenkaiden suoja tulee olla AKK:n sääntöjen mukainen. Takarenkaiden suoja tulee olla CIK tai FIK
luokiteltu tai runkovalmistajan tehdasvalmisteiden. Takarenkaiden suojan leveys ei saa missään
olosuhteissa olla takapään (renkaiden ulkoreunan) leveyttä suurempi ja takarenkaiden suojan täytyy olla
takarenkaiden muodostaman tason sisäpuolella. Muissa kuin CIK luokitelluissa takarenkaiden suojissa
takarenkaiden suojan leveys on vapaa, mutta takarenkaan reunan ja suojan välinen etäisyys voi
maksimissaan olla 40 mm.

10. Renkaat
Renkaiden koko on edessä 4,5×10.0-5 ja takana 7,1×11.0-5. Vain kuivankelin renkaat ovat sallittuja.
Renkaiden muotoilu ja kaikenlainen käsittely on kielletty. Renkaina käytettävä Vega SL 8. Vanteen
nimellisleveys takana on oltava 210 mm. Joukkueiden käyttämä renkaiden määrä on vapaa

11. Välitys
Välitys on vapaa

12. Ajotapa
Kilpailussa ajetaan aika-ajo ja erät. Lähdön edessä voi ajaa lämmittelykierroksen aikana masterauto ja lähtö on rullaava. Erätuloksesta annetaan pisteet seuraavasti: voittajalle 0, toiselle 2, kolmannelle 3 jne. niin että 34:s saa 34 pistettä, Jos joukkue ei osallistu lähtöön, saa siitä osallistuneiden määrän + 1 pisteen verran pisteitä. Jos siis 20 joukkuetta osallistui lähtöön, saa osallistumaton joukkue 21 pistettä. Vähiten pisteitä saavuttanut joukkue/osallistuja on illan voittaja.
Tasapisteiden sattuessa ratkaisee paras eräsijoitus.
Sarjan lopputulokseen lasketaan 30 parasta lähtöä eli kuusi huonointa jätetään huomioimatta.

13. Rangaistukset
Kuljettajille annettavat varoitukset ja rangaistukset ovat aina tiimikohtaisia ja ovat voimassa aina vähintään
yhden osakilpailun. Vilpillisestä kilpailusta voidaan rangaista joukkuetta kaikkien pisteiden menettämisellä
ja sarjasta sulkemisella loppukaudeksi.

14. Lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys on aika-ajon mukaan. Seuraavat erät ajetaan edellisen erän maaliintulojärjestyksen mukaan.
Kauden aikana voidaan tästä poiketa ja kilpailun johdon päätöksellä voidaan soveltaa käänteistä
lähtöjärjestystä erissä 2 – 6.

15. Polttoaine
Polttoaineena ovat sallittu vain sääntökirjan mukaiset polttoaineet mutta 2-tahtiöljy on vapaa. Muiden
polttoaineiden käyttö on kielletty. Minkäänlaisten lisäaineitten lisääminen polttoaineeseen on kielletty.

16. Ajanottoanturin paikka autossa
Ajanottoanturi sijoitetaan autossa AKK:n sääntökirjan mukaisesti.

17. Moottori
Moottorina käytetään vain Raket 120 Aero/Racing tyypin moottoria. Pääperiaatteena on, että moottorin
minkäänlainen muuttaminen alkuperäisestä ei ole sallittua. Moottorin luokituspiirustuksessa esiintyvät osat
tulee olla paikallaan. Moottorin kaasutinta ei saa muuttaa tai työstää. Jäljempänä on lueteltu erikseen mitä
moottorille ja sen laitteille saa tehdä.
RAKET 120 MOOTTORIN LUOKITUSTODISTUKSET
Luokitustodistus Raket 120 Aero
Luokitustodistus Raket 120 Racing
Luokitustodistus Raket 95
Luokitustodistuksia on kahdelle moottoriversiolle; moottori jossa metallinen tai muovinen käynnistinkotelo
ja sytyspuola kuoren alla (Raket 120 Aero) sekä moottori jossa muovinen käynnistinkotelo ja sytyspuola
osittain näkyvissä (Raket 120 Racing). Moottoreiden osia ja mittoja ei saa sekoittaa keskenään.

RAKET 120 MOOTTORIN SALLITUT JA KIELLETYT MUUTOKSET.
Pääperiaate on, että minkäänlainen työstäminen, aineen lisääminen tai poistaminen, muuttaminen tai
virittäminen ei ole sallittu, ei myöskään osien muuttaminen piirustuksissa annettujen mittojen
saavuttamiseksi, paitsi seuraavat toimenpiteet.
1.1 Sallitut sytytystulpat ovat Nippondenso W22MP-US, NGK BPM7A, BPM8Y ja BPMR8Y.
1.2 Käynnistintapa on vapaa, narukäynnistys, tai ulkoinen käynnistin. Puhallinkotelo tulee säilyttää.
Narukäynnistyslaitteen kaikki muut osat voi poistaa.
1.3 Kampiakselin laakerit oltava alkuperäiset tai alkuperäistä vastaavat nylonpidikkeiset laakerit. Niiden
tulee olla tyyppiä ”pidikkeellinen urakuulalaakeri” C3 tai C4, jonka mitat ovat 17x40x12 mm. Kampiakselin
laakerin sisärenkaan reunan saa viistää kampiakseliin sopivaksi. Kiertokangen neulalaakerit ovat
valmisteeltaan vapaat, mutta niiden on oltava tyyppiä ”pidikkeellinen neulalaakeri”, alalaakerin mitat ovat
16x22x11,5 mm ja ylälaakerin mitat 12x16x15 mm. Keraamisten laakereiden käyttö on kielletty.
1.4 Kampiakselin akselitiivisteet tulee olla tyypiltään jousella varustettu yksi tai kaksihuulinen
säteisakselitiiviste. Tiivisteiden nimellismitat ovat 17x28x7 mm. Tiivistettä ei saa mitenkään käsitellä tai
muuttaa ja sen tulee olla ehjä.
1.5 Kaasuttimen polttoaineventtiilin avautumis- ja sulkeutumispaine on vapaa.
1.6 Sytytyksen ennakko vapaa.
1.7 Sytytysjärjestelmä on moottorille alkuperäisesti tarkoitettu alkuperäisjärjestelmä luokitustodistuksen
mukaan. Sytytyspuola on vanhemmassa moottorissa joko FHP Elmotor AB merkkinen, jonka numero on
9411 4401 tai Ducati energia 49 100 01. Uuden moottorin sytytyspuolan merkki on SELETTRA.
1.8 Puolipuristimen saa korvata ruuvilla.
1.9 Kaasuttimessa tulee olla rikastinläppä ja sen akseli.
1.10 Kampikammion lohkojen sisäleveys oltava akselin suunnassa luokitustodistusten mukainen
1.11 Moottorin palotilan tilavuus tulpankierteen yläpintaan tulee olla vähintään 16,5 cm3 Kampikammion
ja sylinterin välissä tulee olla tiiviste.
1.12 Kytkimen jouset tulee olla alkuperäiset.
1.13 Kaasuttimen pääsuuttimen koko on vapaa.
1.14 Kaasuttimen ja imuäänenvaimentajan välinen laippa voi olla metallinen tai muovinen, enimmäispituus
25 mm. Imuäänenvaimentajana käytettävä CIK:n hyväksymää imuäänenvaimentajaa.
Imuäänenvaimentimen imuputkien halkaisija maksimi 23 mm.
1.15 Kaasuttimen ja sylinterin välinen kappale tulee olla Raket valmiste.
1.16 Pakokäyrän (3132) tulee olla Raket valmiste, sylinterin ja pakokäyrän välissä tulee olla
alkuperäistiiviste tai vastaava. Pakokäyrää saa vahvistaa ulkopuolelta sekä taivuttaa jos runkoon
asentaminen tätä vaatii. Pakokäyrän aukkoja tai kanavaa ei kuitenkaan saa työstää.
1.17 Pakoputkiäänenvaimentaja tulee olla piirustusten 1/2005/8 (Raket) . Äänenvaimentajaosaa saa
pidentää. Putki kiinnitetään suoraan pakokäyrään, tai niiden välissä voidaan käyttää putkea esim. ns.
”kurkkuputkea”. Putken pituus tulee olla vakio ajettaessa. Tämän väliputken sisähalkaisija tulee olla
vähintään sama kuin pakokäyrän ulkohalkaisija. Väliputken tulee vastata äänenvaimentajan kartio-osan
alkuun eikä pakoputki tai väliputki saa jatkua äänenvaimentajan kartio-osuuden sisään. Väliputki tulee olla
lieriömäinen koko pituudeltaan. Melutaso enintään 100 dbA mitattuna sääntökirjan mukaisesti.
Katalysaattorivaimentimen käyttö on sallittu. Pakoputkenpään tulee olla vaakaan taaksepäin tai alaspäin
suunnattu.
Raket 95 pakoputkiston käyttö on sallittu. Osien tulee olla RADNE Engines Raket95 luokitustodistuksen
sivujen 27 ja 32 mukaisia tai AKK:n Raket95 tai Raket 120 luokitustodistuksen sivujen 11 ja 15 mukaisia.
1.18 Kytkimen ”kello” on vapaa, myös ketjupyörän koko on vapaa.
1.19 Männän on oltava luokitustodistuksen mittapiirustuksen mukainen.
1.20 Lohkoissa ja sylinterissä olevien kierteiden korjaus on sallittua. Lisäksi pakokäyrän kiinnityksen saa
tehdä 6mm pulteilla.
1.21 Sylinterin peltikopan (32126) vahvistaminen on sallittua hitsaamalla. Reikien lisääminen kuitenkin
kielletty.
1.22 Pakoputken jousien kiinnityskohtia pakokäyrässä (3132) saa vahvistaa ja lisätä.
1.23 Pakokäyrään (3132) saa asentaa lämpöanturin.
1.24 Kaasuttimen ja sylinterin välisen sovitekappaleen (32065) tiivistepinnat saa tasoittaa hiomalla ja
ulkopinnat päällystää tiivistesilikonilla tai epoksilla.
1.25 Sammutuskytkimen saa poistaa johtoineen.
1.26 Vauhtipyörän kiila on vapaa, mutta pakollinen